About

Wij geven de beste

Alle bedrijven hebben baat bij meer gelijkheid voor vrouwen. U kunt deze beginselen gebruiken om de positie van vrouwen op de werkplek, op de markt en in de gemeenschap te versterken. Met de ondertitel “Equality Means Business” benadrukken de beginselen de zakelijke argumenten voor actie van bedrijven om gendergelijkheid en empowerment van vrouwen te bevorderen.