Een feminisme tij

De feministische beweging die een eeuw geleden begon om het stemrecht van vrouwen te steunen, is in de eenentwintigste eeuw uitgegroeid tot een brullende vloedgolf van vrouwenemancipatie. De regering, de gemeenschap, de economie en de hele mensheid zullen ervan profiteren door vrouwen en meisjes de opleiding, vaardigheden en moed te geven die ze nodig hebben om te slagen en wie dan ook te zijn.

Onderwijs is cruciaal.

Empowerment van vrouwen wordt gezien als een vereiste van onderwijs, omdat het hen in staat stelt om uitdagingen te overwinnen, traditionele normen in twijfel te trekken en hun kwaliteit van leven te verbeteren. De meest effectieve verdediging tegen het veranderen van hun sociale status is onderwijs voor vrouwen. Vrouwen moeten naar beste kunnen bijdragen als India een ontwikkeld land wil worden, wat alleen kan als ze opgeleid en mondig zijn.

We leiden alleen vrouwen op en geven ze niet noodzakelijkerwijs de kracht om sterk te zijn totdat we erkennen dat het bevorderen van een positief zelfbeeld voor meisjes moet worden verweven met het onderwijs. Meisjes worstelen zelfs vandaag de dag nog steeds met eigenwaarde en zelfvertrouwen in gezinnen waar de zoon de zon is, en ze hebben een koesterende en boeiende omgeving nodig om hen te helpen deze cruciale kwaliteiten te ontwikkelen. Het begeleiden van jongere meisjes kan bijvoorbeeld het zelfbewustzijn en de competentie bevorderen.

successen herkennen

Ook al worden ze niet behandeld in het curriculum, het is van cruciaal belang om de leerlingen te leren over enkele alledaagse vrouwen die opmerkelijke dingen hebben bereikt in de geest van de viering. Het is van cruciaal belang dat kinderen, vooral meisjes, regelmatig worden blootgesteld aan succesvolle vrouwelijke rolmodellen. Terwijl machtige vrouwen in de politiek en de publieke sfeer uitstekende rolmodellen zijn voor jonge mensen, zijn er andere gevallen dichter bij huis.

Leraren kunnen fungeren als inspirerend rolmodel en belangrijke gedragsgewoonten inprenten. Iedereen die een vrouw opvoedt geeft bijna altijd haar gezag. Aan de andere kant zou het uitsluitend focussen op onderwijs voor meisjes niet resulteren in mondige vrouwen, tenzij instructeurs zijn opgeleid en fervente voorstanders zijn van gendergelijkheid.